Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice

NN 146/2010 (27.12.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice

MINISTARSTVO FINANCIJA

3697

Na temelju članka 113. stavka 2. Zakona o mjenici (»Narodne novine«, broj 74/94 i 92/10) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRAČUNSKIM ZAVODIMA, NAKNADI ZA POSREDOVANJE I OBRASCU MJENICE

Članak 1.

U Pravilniku o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice (»Narodne novine«, broj 77/99, 146/99, 35/00, 22/03 i 39/08) u članku 2. iza riječi: »banke« stavlja se točka, a riječi: »i Financijska agencija« brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 450-09/10-01/7
Urbroj: 513-11/10-1
Zagreb, 20. prosinca 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.