Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2011. godinu

NN 22/2011 (18.2.2011.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2011. godinu

HRVATSKI SABOR

455

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 11. veljače 2011., donio je

PLAN USKLAĐIVANJA

ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2011. GODINU

Redni broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA
I. KVARTAL

1.

Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

2.

Kazneni zakon

3.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama

4.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energiji

5.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

6.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije

7.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti

8.

Zakon o izvozu robe s dvojnom namjenom

9.

Modifikacijski (Omnibus) zakon o uslugama

10.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti svjedoka

11.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

12.

Zakon o posebnom porezu na kavu

13.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

14.

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u programima Mladi na djelu i akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja (2007.-2013.)

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA
II. KVARTAL

15.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

16.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

17.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

18.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju

19.

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju

20.

Zakon o osiguranju

21.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

22.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu

23.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novih biljnih sorti

24.

Zakon o zaštiti zraka

25.

Zakon o procjeni učinka propisa

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA
III. KVARTAL

26.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima

27.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medicinskim proizvodima

28.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

29.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice

30.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka

31.

Zakon o otpadu

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA
IV. KVARTAL

32.

Opći porezni zakon

33.

Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

34.

Zakon o investicijskim fondovima

35.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

36.

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti potrošača

37.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kombiniranom prometu

38.

Zakon o plaćama u javnom sektoru

39.

Zakon o zakladama

40.

Zakon o izmjenama o dopunama Zakona o službenoj statistici

Klasa: 910-04/10-01/08
Zagreb, 11. veljače 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.