Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o metodama uzimanja uzoraka i metodama kemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvalitete octa i razblažene octene kiseline

NN 28/2011 (8.3.2011.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o metodama uzimanja uzoraka i metodama kemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvalitete octa i razblažene octene kiseline

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

577

Na temelju članka 94. stavka 2., a u svezi s člankom 128. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA KEMIJSKIH I FIZIKALNIH ANALIZA RADI KONTROLE KVALITETE OCTA I RAZBLAŽENE OCTENE KISELINE

Članak 1.

Prestaje važiti Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama kemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvalitete octa i razblažene octene kiseline (»Narodne novine« broj 53/91 i 158/03).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/36

Urbroj: 525-13-2-0495/11-1

Zagreb, 25. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.