Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2011. godini

NN 37/2011 (30.3.2011.), Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2011. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

856

Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/2009, 145/2010 i 26/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijela

ODLUKU

O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2011. GODINI

I.

Utvrđuje se jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2011. godini izražen u kn/l i to:

1. biodizela iz uljane repice, otpadnog jestivog ulja i lignoceluloznih sirovina, u visini 4,02 kn/l

2. bioetanola iz kukuruza, šećerne repe i lignoceluloznih sirovina, u visini 1,94 kn/l.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/11-01/05

Urbroj: 5030116-11-1

Zagreb, 17. ožujka 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.