Odluka o odlikovanju Irene Wenigove Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 41/2011 (7.4.2011.), Odluka o odlikovanju Irene Wenigove Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

976

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Irena Wenigova

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobiti doprinos u kulturi i izniman dugogodišnji prevoditeljski rad djela hrvatske književnosti i publicistike na češki jezik.

Klasa: 060-04/11-13/01
Urbroj: 71-05-04/1-11-01
Zagreb, 1. ožujka 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.