Odluka o odlikovanju umirovljenog stožernog generala Martina (Mato) Špegelja Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

NN 79/2011 (11.7.2011.), Odluka o odlikovanju umirovljenog stožernog generala Martina (Mato) Špegelja Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1668

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 — pročišćeni tekst) i članaka 2., 3. i 8. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

o dodjeli odlikovanja

VELEREDOM KRALJICE JELENE S LENTOM I DANICOM

za zasluge u izgradnji Oružanih snaga Republike Hrvatske te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske, odlikuje se

umirovljeni stožerni general MARTIN (Mato) ŠPEGELJ.

Klasa: 060-03/11-02/01

Urbroj: 71-03/3-11-02

Zagreb, 23. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.