Odluka o opozivu mr. sc. Kolinde Grabar Kitarović s dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama

NN 91/2011 (3.8.2011.), Odluka o opozivu mr. sc. Kolinde Grabar Kitarović s dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1931

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/11-02/02, urbroj: 50304/2-11-05 od 14. srpnja 2011., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. Kolinda Grabar Kitarović opoziva se dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu, izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Sjedinjenim Meksičkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu i dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Panami, sa sjedištem u Washingtonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/11-02/02
Urbroj: 71-05-03/1-11-4
Zagreb, 27. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.