Izmjene Mreže javne zdravstvene službe

NN 110/2011 (26.9.2011.), Izmjene Mreže javne zdravstvene službe

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2161

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011 i 84/2011), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske liječničke komore, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

IZMJENU

MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

I.

U Mreži javne zdravstvene službe (»Narodne novine« br. 98/2009, 14/2010 – ispr., 81/2010, 64/2011 i 103/2011) u točki VIII. u tablici III.17. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U ŠIBENSKO-
-KNINSKOJ ŽUPANIJI točka III.17.2. mijenja se i glasi:

III.17.2

Opća bolnica »Hrvatski ponos« Knin

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Broj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb

Interna medicina

20

 

Pedijatrija

10

 

Ginekologija i opstetricija

12

 

Opća kirurgija

18

 

Dugotrajno liječenje

 

80

Palijativna skrb

36

Ukupno

60

116

II.

Ova Izmjena Mreže javne zdravstvene službe stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-3/11-01/169

Urbroj: 534-07-11-1

Zagreb, 22. rujna 2011.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.