Odluka o odlikovanju dr. Jacquesa Roggea Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

NN 113/2011 (5.10.2011.), Odluka o odlikovanju dr. Jacquesa Roggea Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2196

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članaka 2., 3. i 8. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom, za osobite i iznimne zasluge u izgradnji dobrih odnosa između Hrvatskog olimpijskog odbora i drugih nacionalnih olimpijskih odbora i športskih međunarodnih organizacija, te podizanje ugleda hrvatskog športa i Republike Hrvatske u svijetu, odlikuje se

dr. JACQUES ROGGE.

Klasa: 060-04/11-02/02

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 20. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.