Odluka o odlikovanju Patricka Josepha Hickeya Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

NN 113/2011 (5.10.2011.), Odluka o odlikovanju Patricka Josepha Hickeya Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2197

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članaka 2., 3. i 9. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06) u prigodi dvadesete obljetnice osnivanja i djelovanja Hrvatskog olimpijskog odbora, a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, za osobite i iznimne zasluge u izgradnji dobrih odnosa između Hrvatskog olimpijskog odbora i europskih nacionalnih olimpijskih odbora i športskih međunarodnih organizacija, te podizanje ugleda hrvatskog športa i Republike Hrvatske u Europi i svijetu, odlikuje se

PATRICK JOSEPH HICKEY.

Klasa: 060-04/11-04/01

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 1. rujna 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.