Rješenje o razrješenju člana Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 119/2011 (21.10.2011.), Rješenje o razrješenju člana Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2340

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010) i članka 92. stavka 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/2007 i 124/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2011. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Razrješuje se prof. dr. sc. TOMISLAV BAŠIĆ dužnosti člana Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

Klasa: 080-02/11-02/69

Urbroj: 50304/2-11-01

Zagreb, 14. travnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.