Uredba o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja

NN 129/2011 (14.11.2011.), Uredba o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2584

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj 34/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 2011. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA KOJA SE POPUNJAVAJU BEZ OBJAVE NATJEČAJA

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se radna mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja.

Članak 2.

Radna mjesta iz članka 1. ove Uredbe su sva radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova u ustrojstvenim jedinicama »Odjel posebnih kriminalističkih poslova« i »Odjel za zaštitu svjedoka«.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja (»Narodne novine« broj 88/2005).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-01/11-01/02

Urbroj: 5030109-11-1

Zagreb, 6. listopada 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.