Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

NN 15/2012 (2.2.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

MINISTARSTVO FINANCIJA

429

Na temelju članka 41. stavka 6., članka 47. stavka 1., članka 55. stavka 2. i članka 59. stavka 2. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09 – dalje u tekstu: Zakon) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U CASINIMA, NA AUTOMATIMA I UPLATNIM MJESTIMA KLADIONICA

Članak 1.

U Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (»Narodne novine«, br. 38/10, 130/10, 69/11 – dalje u tekstu: Pravilnik), u članku 8. stavak 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Izjavu o udaljenosti lokacije poslovnog prostora od drugih casina ili automat klubova, koja ne smije biti manja od 500 metara.«

Članak 2.

Članak 9. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ako poslovni prostor za koji se traži mišljenje ima više ulaza, mjerenje iz točke 1. ovoga stavka primjenjivat će se za sve ulaze u poslovni prostor«.

Članak 3.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) Sudjelovanje u igrama klađenja putem samoposlužnih terminala dopušteno je samo punoljetnim osobama.

(2) U slučaju sumnje u punoljetnost igrača, priređivač i vlasnik, odnosno zaposlenik u ugostiteljskom objektu u kojem se primaju uplate klađenja putem samoposlužnih terminala mogu zahtijevati dokazivanje punoljetnosti putem identifikacijske isprave igrača.

(3) Odgovornost za provođenje zakonske odredbe o zabrani primanja uplata klađenja putem samoposlužnih terminala za maloljetne osobe snosi priređivač.

(4) Ugovorom kojim priređivač i vlasnik ugostiteljskog objekata reguliraju međusobna prava i obveze dužni su unijeti odredbu o obvezi vlasnika ugostiteljskog objekta o primjeni zakonske odredbe o zabrani primanja uplata za klađenje od maloljetnih osoba.«

Članak 4.

Članak 51. stavak 2. briše se.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/12-01/127

Urbroj: 513-07-21-07/12-01

Zagreb, 23. siječnja 2012.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.