Odluka o postavljanju Drage Štambuka, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil, sa sjedištem u Braziliji, za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bolivarskoj Republici Venezueli sa sjedištem u Braziliji

NN 30/2012 (9.3.2012.), Odluka o postavljanju Drage Štambuka, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil, sa sjedištem u Braziliji, za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bolivarskoj Republici Venezueli sa sjedištem u Braziliji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

741

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-01/42, urbroj: 5030115/1-12-03 od 22. veljače 2012., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

DRAGO ŠTAMBUK, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil, sa sjedištem u Brazillji, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bolivarskoj Republici Venezueli, sa sjedištem u Braziliji.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/12-02/12
Urbroj: 71-05-03/1-12-3
Zagreb, 2. ožujka 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.