Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o hitnim mjerama koje se primjenjuju na sjeme piskavice i određeno sjeme i mahunarke uvezene iz Egipta

NN 38/2012 (30.3.2012.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o hitnim mjerama koje se primjenjuju na sjeme piskavice i određeno sjeme i mahunarke uvezene iz Egipta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

971

Na temelju članka 84. stavka 5., a u svezi s člankom 127. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07, 84/08 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O HITNIM MJERAMA KOJE SE PRIMJENJUJU NA SJEME PISKAVICE I ODREĐENO SJEME I MAHUNARKE UVEZENE IZ EGIPTA

Članak 1.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o hitnim mjerama koje se primjenjuju na sjeme piskavice i određeno sjeme i mahunarke uvezene iz Egipta (»Narodne novine« broj 97/11).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. travnja 2012. godine.

Klasa: 011-02/11-01/133

Urbroj: 525-09/0705-12-21

Zagreb, 20. ožujka 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.