Pravilnik o visini dodataka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

NN 58/2012 (25.5.2012.), Pravilnik o visini dodataka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1451

Na temelju članka 99. stavak 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11, 57/11 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i 130/11) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O VISINI DODATKA NA PLAĆU SUDACA PRIVREMENO UPUĆENIH NA RAD U DRUGI SUD

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina dodatka na plaću sudaca koji su privremeno upućeni na rad u drugi sud, sukladno odredbi članka 61. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Članak 2.

1) Visina dodatka na plaću suca prekršajnog i općinskog suda privremeno upućenog na rad u drugi prekršajni i općinski sud koji je udaljen do 80 km od suda u kojem sudac obnaša sudačku dužnost, utvrđuje se u iznosu od 800,00 kuna mjesečno (neto).

2) Visina dodatka na plaću suca prekršajnog i općinskog suda privremeno upućenog na rad u drugi prekršajni i općinski sud koji je udaljen više od 80 km od suda u kojem sudac obnaša sudačku dužnost, utvrđuje se u iznosu od 2.500,00 kuna mjesečno (neto).

3) Visina dodatka na plaću suca trgovačkog i županijskog suda privremeno upućenog na rad u drugi trgovački ili županijski sud koji je udaljen do 80 km od suda u kojem sudac obnaša sudačku dužnost, utvrđuje se u iznosu od 800,00 kuna mjesečno (neto).

4) Visina dodatka na plaću suca trgovačkog i županijskog suda privremeno upućenog na rad u drugi trgovački ili županijski sud koji je udaljen više od 80 km od suda u kojem sudac obnaša sudačku dužnost, utvrđuje se u iznosu od 2.500,00 kuna mjesečno (netto).

Članak 3.

1) Suci prekršajnog, općinskog, trgovačkog i županijskog suda iz stavka 1. i 3. članka 2. ovoga Pravilnika, imaju pravo na putne troškove sukladno Pravilniku o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud.

2) Suci prekršajnog, općinskog, trgovačkog i županijskog suda iz stavka 2. i 4. članka 2. ovoga Pravilnika, imaju pravo na naknadu troškova utvrđenih u članku 2. Pravilnika o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud.

Članak 4.

Dodatak na plaću sucu privremeno upućenom na rad u drugi sud isplaćivat će sud u kojem je sudac imenovan iz sredstava toga suda.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/62

Urbroj: 514-03-12-1

Zagreb, 18. svibnja 2012.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.