Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Panami, sa sjedištem u Washingtonu

NN 67/2012 (20.6.2012.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Panami, sa sjedištem u Washingtonu

67 20.06.2012 Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Panami, sa sjedištem u Washingtonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1568

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/02, urbroj: 5030115/1-12-08 od 6. lipnja 2012., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

JOSIP PARO, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Panami, sa sjedištem u Washingtonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/12-02/17

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 14. lipnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.