Pravilnik o dopuni Pravilnika o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova

NN 99/2012 (31.8.2012.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2209

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 76/07) u svezi članka 77. stavka 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« 181/04, 76/07, 146/08 i 61/11) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIZNATIM ORGANIZACIJAMA ZA NADZOR, PREGLED I CERTIFIKACIJU BRODOVA

Članak 1.

U Pravilniku o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova (»Narodne novine« broj 118/2011) u članku 10. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3.) U iznimnim slučajevima, do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, Ministarstvo može ovlastiti za obavljanje poslova iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika i drugu priznatu organizaciju koja ima sklopljen ugovor o međusobnoj suradnji s priznatom organizacijom iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/52

Urbroj: 530-04-12-

Zagreb, 20. kolovoza 2012.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.