Ispravak Nacionalne klasifikacije prostornih jedinica za statistiku 2012. (KPJS 2012.)

NN 102/2012 (12.9.2012.), Ispravak Nacionalne klasifikacije prostornih jedinica za statistiku 2012. (KPJS 2012.)

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

2258

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) – koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 96 od 22. kolovoza 2012., te se daje

ISPRAVAK

NACIONALNE KLASIFIKACIJE PROSTORNIH JEDINICA ZA STATISTIKU 2012. (NKPJS 2012.)

U tekstu pravnog osnova temeljem kojeg je donesena Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. – NKPJS 2012. potrebno je umjesto »Narodne novine« br. 52/12. zamijeniti brojem 59/12.

Klasa: 950-01/12-01/18

Urbroj: 555-01-01-12-5

Zagreb, 6. rujna 2012.

Ravnatelj

dr. sc. Ivan Kovač, v. r.