Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama

NN 114/2012 (17.10.2012.), Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2487

Na temelju članka 35. stavka 3. i 4. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, u suglasnosti s ministrom zaštite okoliša i prirode i ministrom unutarnjih poslova, donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU PARKIRALIŠNIH MJESTA I OGRANIČENJIMA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI JAVNIM CESTAMA

I.

Ovom Odlukom se određuju parkirališna mjesta za vozila za prijevoz opasnih tvari i uvjeti kojima ta mjesta moraju udovoljavati te ograničenja za prijevoz opasnih tvari javnim cestama.

II.

Ova Odluka ne odnosi se na vozila koja prevoze opasne tvari prema izuzećima u svezi načina prijevoza, količina opasnih tvari na vozilu i načina pakovanja, navedenim u Zakonu o prijevozu opasnih tvari i Prilozima A i B Europskog sporazumu o cestovnom prijevozu opasnih tvari.

III.

Vozila kojima se prevoze opasne tvari, smiju se kretati sljedećim javnim cestama:

AUTOCESTE

Broj

ceste

Opis ceste

A1

Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – Split – Šestanovac – čvorište Vrgorac (Ž6208)

A2

GP Macelj (R. Slovenija) –Trakošćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir, A3)

A3

GP Bregana (R. Slovenija) – Zagreb – Sl. Brod – GP Bajakovo (R. Srbija)

A4

GP Goričan (R. Mađarska) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3)

A5

Čvorište Osijek – čvorište Sredanci (A3)

A6

Čvorište Bosiljevo II (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)

A7

GP Rupa (R. Slovenija) – Matulji – Orehovica – čvorište Sv. Kuzam (D8)

A8

Čvorište Kanfanar (A9) – Pazin – Lupoglav – čvorište Matulji, A7

A9

Čvorište Umag (D200)– čvorište Kanfanar (A8) – čvorište Pula (D66)

DRŽAVNE I ŽUPANIJSKE CESTE

Broj ceste

Opis ceste

1

Karlovac (čvorište Karlovac, A1) – Grabovac (D217)

2

GP Dubrava Križovljanska (R. Slovenija) (D2) – Varaždin (D3) – čvorište Varaždin, A4

2

GP Ilok (R. Srbije) – Vukovar (D55) – Vinkovci – čvorište Županja (A3)

5

GP Stara Gradiška (R BiH) – čvorište Okučani, A3

8

GP Karasovići (R. Crna Gora) – Dubrovnik – GP Zaton doli (R.BiH) – GP Klek (R. BiH) – čvorište Čeveljuša (D425)

9

GP Metković (R. BiH) – Opuzen – D8

21

GP Kaštel (R. Slovenija) – D510– čvorište Umag, A9

34

Donji Miholjac (D53) – Valpovo – čvorište Osijek (A5)

36

Sisak (D37) – Popovača, A3

39

Cista Provo (D60) – čvorište Šestanovac, A1

60

Cista Provo (D39) – Imotski – GP Vinjani Donji (R. BiH)

60

Trilj (D220) – Čaporice (60)

62

Vrgorac (Ž6208) – M. Prolog (D425)

214

čvorište Županja, A3 – GP Županja (R. BiH)

217

Grabovac (D1) – GP Ličko Petrovo Selo (R. BiH)

220

GP Kamensko (R. BiH) – Trilj – Čaporice (D60) – Čvor Bisko (A1)

425

M. Prolog (D62) – Karamatići – čvorište Čeveljuša (D8)

510

Čvorište Umag (A9) – D21

528

Varaždin (D2) – čvorište Varaždin, A4

6208

Vrgorac (D62) – čvorište Vrgorac, A1

GP Slavonski Brod Most (R. BiH)– Zapadna vezna cesta – čvorište Slavonski Brod zapad, A3

JAVNE CESTE IZ HRVATSKIH LUKA I RAFINERIJA I OBRNUTO

Luka Ploče

D413 – čvorište Čeveljuša (D8) – Mali Prolog (D62)– čvorište Vrgorac, A1

Luke Split i Solin

D410 – D8 – čvorište Bilice (D1) – čvorište Dugopolje, A1

Luka i rafinerije Rijeka

D404 – A7 – čvorište Orehovica, A6

Luka i rafinerija Sisak

D36 – A3 Popovača, A3

Luka Zadar

D407 – čvorište Gaženica (D8) – D424 – čvorište Zadar II, A1

Luka Vukovar

Vukovar – D2– Sotin – Šarengrad – GP Ilok (R Srbija)

Vukovar – D2 – čvorište Osijek, A5

Vukovar – D55 – Vinkovci – čvorište Županja, A3

Luka Bakar

Čvorište Sv. Kuzam (A7) – D8 – luka Bakar (Zapad)

IV.

Prijevoz opasnih tvari preko graničnog prijelaza Slavonski Brod (R. BiH) smije se obavljati u razdoblju od 22,00 sati do 06,00 sati.

V.

Prijevoz opasnih tvari smije se obavljati isključivo javnim cestama navedenim u točki III. ove Odluke, osim u slučajevima opskrbe gospodarskih subjekata, benzinskih postaja i stanovništva.

VI.

Vozila kojima se prevoze opasne tvari, na temelju ove Odluke smiju se parkirati na sljedećim parkiralištima:

Broj ceste

Parkirališta

A1

Parkiralište ispred tunela Brinje (istok); parkiralište ispred tunela Plasina (zapad); PUO Jasenice – sjever i jug; Nadin sjever i jug; PUO Kozjak – sjever i jug; PUO Mosor – sjever i jug

A2

PUO Sv. Križ Začretje – istok; PUO Lepa Bukva – zapad

A3

PUO Križ – sjever i jug; PUO Dragalić – sjever i jug; PUO Babina Greda – sjever i jug

A4

PUO Varaždin – sjever i jug

A5

PUO Ivandvor – istok i zapad

A8

PUO Kvarner (čvor Kanfanar –Matulji)

A9

PUO Bačva (Umag – čvor Pula)

D1

U mjestu Karlovac (Ilovac b.b., Robni terminali); u mjestu Grabovac kod benzinske postaje

D53

Na 26 km, između lovačke kuće »Prkos« i mjesta Klokočevci

D55

Parkiralište Motela Kunjevci; parkiralište Motela Jeleni; parkiralište na benzinskoj postaji NCU

VII.

Na mjestu za parkiranje iz točke VI. ove Odluke smije se istovremeno nalaziti onoliko vozila s opasnim tvarima koliko ima odvojenih parkirališnih mjesta za ta vozila i koja su uređena od strane vlasnika ili koncesionara prostora na kojemu se nalaze parkirališna mjesta.

VIII.

Na temelju analize rizika, izrađene sukladno odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari i Priloga A i B Europskog sporazumu o cestovnom prijevozu opasnih tvari, određuje se kategorizacija tunela i ograničenja provoza kroz sljedeće tunele:

Oznaka ceste

Tunel

Tijekom godine

Tijekom dana

Ograničenje

Naziv i duljina

Tunelski kôd

A1

Mala Kapela 5780 m

Plasina 2300 m

Sveti Rok 5670 m

A

od 16. 9. do 14. 6.

24 sata

BEZ OGRANIČENJA

D (D/E)

od 15. 6. do 15. 9.

Od 05,00

do 22,00

ZABRANA PROMETOVANJA

Za opasne tvari tunelskog kôda D, E

A

od 15. 6. do 15. 9.

Od 22,00

do 05,00

BEZ OGRANIČENJA

U vrijeme zabrane prijevoza opasnih tvari kroz tunel Mala Kapela alternativni pravac prijevoza je: A1, čvor Ogulin – D42 – Josipdol – D23 – Jezerane – čvor Brinje, A1

U vrijeme zabrane prijevoza opasnih tvari kroz tunel Plasina alternativni pravac prijevoza je:

A1, čvor Otočac – D50 – Otočac – Čovići – Ličko Lešće – Perušić – čvor Perušić, A1

U vrijeme zabrane prijevoza opasnih tvari kroz tunel Sveti Rok alternativni pravac prijevoza je:

A1, čvor Sveti Rok – D50 – Gračac – D27 – D54 – Jasenica – D8 – čvor Maslenica, A1

Oznaka ceste

Tunel

Tijekom godine

Tijekom dana

Ograničenje

Naziv i duljina

Tunelski kôd

A2

Sveta tri Kralja

1740m

A

od 1. 9. do 30. 6.

24 sata

BEZ OGRANIČENJA

D (D/E)

od 1.0 7. do 31. 8.

24 sata

NAJAVA, PRATNJA

Za opasne tvari tunelskog kôda D, E

U vrijeme najave pratnje opasnih tvari kroz tunel Sveta tri Kralja, alternativni pravac prijevoza je: A2, čvor Krapina – D1 – čvor Đurmanec, A2

Oznaka ceste

Tunel

Tijekom godine

Tijekom dana

Ograničenje

Naziv i duljina

Tunelski kôd

A6

Tuhobić 2141 m

A

od 1. 9. do 30. 6.

24 sata

BEZ OGRANIČENJA

D (D/E)

od 1. 7. do 31. 8.

24 sata

NAJAVA, PRATNJA

Za opasne tvari tunelskog kôda D, E

Oznaka ceste

Tunel

Tijekom godine

Tijekom dana

Ograničenje

Naziv i duljina

Tunelski kôd

Učka 5062 m

D (D/E)

Stalno

24 sata

NAJAVA, PRATNJA

Za opasne tvari tunelskog kôda D, E

IX.

Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., nadležne županijske uprave za ceste i korisnici koncesije dužni su cestovne pravce iz točke III. ove Odluke, parkirališna mjesta iz točke VI. ove Odluke i ograničenja prijevoza opasnih tvari kroz tunele iz točke VIII. ove Odluke obilježiti odgovarajućim oznakama, prometnim znakovima i opremom te o tome putem medija obavijestiti javnost.

X.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (»Narodne novine«, br. 15/10 i 25/11).

XI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-03/12

Urbroj: 530-07-12-012

Zagreb, 5. listopad 2012.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.