Uredba o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

NN 144/2012 (21.12.2012.), Uredba o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3089

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150/2008, 94/2009, 153/2009, 71/2010, 139/2010, 49/2011, 22/2012, 57/2012, 90/2012 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/2012), u odredbi članka 3. koja je propisana Zakonom o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 22/2012), riječi: »1. siječnja 2013. godine.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2014. godine.«.

Članak 2.

Doprinosi i ostali prihodi obveznoga zdravstvenog osiguranja utvrđeni u odredbi članka 53. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150/2008, 94/2009, 153/2009, 71/2010, 139/2010, 49/2011, 22/2012, 57/2012, 90/2012 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/2012) uplaćuju se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske do 31. prosinca 2013. godine, a od 1. siječnja 2014. godine uplaćuju se u korist računa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i prihod su tog Zavoda.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/12-01/07

Urbroj: 50301-04/04-12-4

Zagreb, 20. prosinca 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.