Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za glazbenu kulturu

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za glazbenu kulturu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3128

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za glazbenu kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i svijetu, odlikuju se

– HEDA (Branko) GOSPODNETIĆ

– CYNTHIA (Jack) HANSELL-BAKIĆ.

Klasa: 060-03/12-13/25

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 25. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.