Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

NN 15/2013 (6.2.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

15 06.02.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

MINISTARSTVO TURIZMA

253

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 152/08.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA RAD NA STRUČNIM POSLOVIMA U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (»Narodne novine« broj 121/09. i 124/10.), u članku 6. stavku 1., riječ »četiri« zamjenjuje se s riječju »dva«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Administrativne poslove Ispitne komisije obavlja tajnik Ispitne komisije. Tajnika Ispitne komisije imenuje ministar. Tajnik Ispitne komisije ima sljedeće obveze:«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/3

Urbroj: 529-05-01-13-1

Zagreb, 29. siječnja 2013.

Ministar
Veljko Ostojić, v. r.