Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

NN 19/2013 (18.2.2013.), Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

325

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011 i 112/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI TARIFE ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011 i 112/2012), u Tarifnom broju 63. točke (1), (7) i (8) mijenjaju se i glase:

»(1) Za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, rješenja o izmjenama i dopunama tog rješenja i rješenja o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji 800,00

(7) Za izdavanje rješenja o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji i potvrde izvedenog stanja, uz pristojbu iz točke (l), odnosno (2) ovoga Tarifnog broja plaća se i posebna upravna pristojba u iznosu komunalnog doprinosa koji se plaća prema posebnom zakonu pomnoženom s 0,3.

(8) Za izdavanje rješenja o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji na području za koje nije donijeta odluka o komunalnom doprinosu, uz pristojbu iz točke (l) ovoga Tarifnog broja plaća se i posebna upravna pristojba u iznosu kao za izdavanje rješenja o uvjetima građenja pomnoženom s 15.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/13

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 14. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.