Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra poljoprivrede

NN 25/2013 (28.2.2013.), Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra poljoprivrede

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

425

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 150/2011) i članka 41. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE

Razrješuje se mr. sc. LUKA ČULJAK dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede.

Klasa: 080-02/13-02/30

Urbroj: 5030115/l-13-02

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.