Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje

NN 25/2013 (28.2.2013.), Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

428

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 150/2011) i članka 6. stavka l. Uredbe o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje (»Narodne novine« br. 24/98, 32/98, 150/98, 58/2000, 18/2002, 10/2004, 79/2005, 81/2008, 37/2011 i 70/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA HRVATSKOG CENTRA ZA RAZMINIRANJE

Imenuje se DRAŽEN JAKOPEC ravnateljem Hrvatskog centra za razminiranje.

Klasa: 080-02/13-01/25

Urbroj: 5030115/1-13-03

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.