Odluka o odlikovanju umirovljenog brigadira Marka Nicholasa Graya Redom kneza Domagoja s ogrlicom

NN 38/2013 (29.3.2013.), Odluka o odlikovanju umirovljenog brigadira Marka Nicholasa Graya Redom kneza Domagoja s ogrlicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

685

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 12. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom kneza Domagoja s ogrlicom, za iskazanu i osvjedočenu hrabrost i junaštvo u sprečavanju rušenja brane »Peruća«, odlikuje se

umirovljeni brigadir MARK NICHOLAS GRAY

Klasa: 060-04/13-07/01

Urbroj: 71-05-04/1-13-01

Zagreb, 25. siječnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.