Odluka o odlikovanju Mirana (Josip) Hajoša Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 38/2013 (29.3.2013.), Odluka o odlikovanju Mirana (Josip) Hajoša Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

687

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i svijetu, odlikuje se

MIRAN (Josip) HAJOŠ

Klasa: 060-03/13-13/01

Urbroj: 71-05-04/1-13-01

Zagreb, 25. siječnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.