Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari

NN 55/2013 (8.5.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari

55 08.05.2013 Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1126

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« br. 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA EKSPLOZIVNE TVARI

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (»Narodne novine« br. 146/05 i 119/07) iza članka 35. dodaje se članak 35.a, koji glasi:

»Članak 35.a

Pirotehnička sredstva koja nemaju oznaku CE mogu se staviti u promet na teritoriju Republike Hrvatske do 1. srpnja 2013. godine.

Odobrenje za stavljanje u promet pirotehničkih sredstava iz stavka 1. ovog članka može se izdati na rok koji ne može biti duži od 4. srpnja 2017. godine.

Za pirotehnička sredstva iz stavka 1. ovog članka, za koja su ishođena odobrenja za stavljanje u promet na teritoriju Republike Hrvatske do 1. srpnja 2013. godine, potrebno je prilikom svakog uvoza obaviti kontrolno ispitivanje.

Pirotehnička sredstva koja nemaju oznaku CE nakon 4. srpnja 2017. godine ne smiju se više posjedovati ni upotrebljavati.

Pirotehnička sredstva koja će biti stavljena u promet na teritoriju Republike Hrvatske nakon 1. srpnja 2013. godine, prilikom stavljanja u promet moraju biti označena oznakom CE.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-24006-2013
Zagreb, 2. svibnja 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.