Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

NN 67/2013 (5.6.2013.), Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1318

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 78. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 24. svibnja 2013., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se dužnosti predsjednice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora JADRANKA KOSOR.

II.

Za predsjednika Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora bira se DARKO MILINOVIĆ.

Klasa: 021-13/13-12/08

Zagreb, 24. svibnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.