Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo

NN 67/2013 (5.6.2013.), Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo

67 05.06.2013 Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1320

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/2009 i 84/2011), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O USKLAĐENOJ DODJELI I UPOTREBI MODE S UPITNIH KODOVA ZA JEDINSTVENO EUROPSKO NEBO

Svrha pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se okvir za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 262/2009 od 30. ožujka 2009. kojom se utvrđuju zahtjevi glede usklađene dodjele i upotrebe Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo (SL L 84, 31. 3. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 262/2009).

Nadležna tijela

Članak 2.

(1) U smislu provedbe članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) 262/2009, Hrvatska kontrola zračne plovidbe nadležna je za dodjeljivanje Mode S kodova i vođenje evidencije dodijeljenih kodova.

(2) Za provedbu članka 8. Uredbe (EZ) 262/2009 nadležno je ministarstvo nadležno za poslove obrane.

(3) Za provedbu članka 9. stavka 2. i članka 12. stavaka 3. i 4. Uredbe (EZ) 262/2009 nadležna je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

Stupanje na snagu

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo (»Narodne novine«, broj 86/2012).

Klasa: 011-01/13-01/106

Urbroj: 530-06-1-1-13-4

Zagreb, 24. svibnja 2013.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.