Zakon o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

NN 76/2013 (21.6.2013.), Zakon o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

HRVATSKI SABOR

1524

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE RADI POTICANJA ULAGANJA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/138

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 18. lipnja 2013.

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE RADI POTICANJA ULAGANJA

Članak 1.

U Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (»Narodne novine«, br. 69/09., 128/10. i 136/12.) u članku 1. stavku 1. riječi: »30. lipnja 2013.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2013.«.

Članak 2.

Postupci započeti po odredbama Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (»Narodne novine«, br. 69/09., 128/10. i 136/12.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/126

Zagreb, 14. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.