Rješenje o utvrđivanju troškova osposobljavanja i ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja te visini naknade ispitnom povjerenstvu

NN 76/2013 (21.6.2013.), Rješenje o utvrđivanju troškova osposobljavanja i ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja te visini naknade ispitnom povjerenstvu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1545

Na temelju članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 3. Pravilnika o programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja (»Narodne novine« broj 130/2012), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA OSPOSOBLJAVANJA I ISPITA ZA PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA TE VISINI NAKNADE ISPITNOM POVJERENSTVU

I.

Ovim Rješenjem utvrđuju se troškovi osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja koje se provodi u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), troškovi provedbe ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja te visina naknade članovima ispitnog povjerenstva.

II.

Troškovi osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja koje se provodi u Ministarstvu te ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja iznose 420,00 kuna po polazniku osposobljavanja.

Troškovi osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja obuhvaćaju naknade nastavnicima za izvođenje teorijskog i praktičnog dijela nastave te materijalne troškove (utrošeno streljivo i mete).

Nastavniku za izvođenje teorijskog dijela nastave pripada naknada u iznosu od 102,00 kune bruto po satu.

Nastavniku za izvođenje praktičnog dijela nastave pripada naknada u iznosu od 44,00 kune bruto po polazniku.

Predsjedniku ispitnog povjerenstva pripada naknada u iznosu od 58,00 kuna bruto po kandidatu.

Članu ispitnog povjerenstva pripada naknada u iznosu od 44,00 kune bruto po kandidatu.

Tajniku ispitnog povjerenstva pripada naknada u iznosu od 30,00 kuna bruto po kandidatu.

III.

Troškovi ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja za građane koji su se osposobili u ustanovi ili kod druge pravne osobe, iznose 300,00 kuna po kandidatu.

Predsjedniku ispitnog povjerenstva pripada naknada u iznosu od 58,00 kuna bruto po kandidatu.

Članu ispitnog povjerenstva pripada naknada u iznosu od 44,00 kune bruto po kandidatu.

Tajniku ispitnog povjerenstva pripada naknada u iznosu od 30,00 kuna bruto po kandidatu.

IV.

Troškovi popravnog ispita iznose 300,00 kn po kandidatu.

V.

Novčani iznosi iz točke II. ovoga Rješenja uplaćuju se na račun državnog proračuna broj: HR1210010051863000160, poziv na broj: 63 7005 – 713-22470.

Uplatnica o uplaćenom novčanom iznosu prilaže se zahtjevu za polaganje ispita za osposobljavanje građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja.

VI.

Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju troškova osposobljavanja i ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja te visini naknade ispitnom povjerenstvu (»Narodne novine« broj 55/2013).

VII.

Ovo Rješenje stupa na prvi dan nakon dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-44895/1-2013.

Zagreb, 19. lipnja 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.