Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Njegove Ekscelencije Bronislawa Komorowskog

NN 84/2013 (3.7.2013.), Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Njegove Ekscelencije Bronislawa Komorowskog

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1818

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 7. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom, za iznimne zasluge u promicanju prijateljstva i razvitka uzajamne suradnje na političkom i gospodarskom i kulturnom području između Republike Hrvatske i Republike Poljske, te promicanju mira, demokracije, međunarodne stabilnosti i suradnje u svijetu na načelima Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava, odlikuje se

Njegova Ekscelencija BRONISŁAW KOMOROWSKI.

Klasa: 060-04/13-01/02

Urbroj: 71-05-04/1-13-01

Zagreb, 8. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.