Izmjene Metodologije za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007.-NKD 2007.

NN 90/2013 (12.7.2013.), Izmjene Metodologije za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007.-NKD 2007.

90 12.07.2013 Izmjene Metodologije za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007.-NKD 2007.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

2003

Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine« br. 103/03., 75/09. i 59/12.), Državni zavod za statistiku određuje

IZMJENE

METODOLOGIJE ZA STATISTIČKU PRIMJENU NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.

U Metodologiji za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine« br. 102/07. i 123/08.), točka 4., pod 4.1 Kriteriji za definiranje statističkih jedinica, 4.2 Definicije i objašnjenja pojedinačnih vrsta statističkih jedinica i 4.3 Dodatna objašnjenja brišu se jer su sastavni dio Uredbe Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava u Zajednici (SL L 76, 30. ožujka 1993.), koja se izravno primjenjuju u nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske od 1. srpnja 2013.

Klasa: 951-06/13-01/7

Urbroj: 555-10-02-01

Zagreb, 8. srpnja 2013.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.