Odluka o postavljanju Gordana Markotića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Srbiji, sa sjedištem u Beogradu

NN 97/2013 (26.7.2013.), Odluka o postavljanju Gordana Markotića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Srbiji, sa sjedištem u Beogradu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2166

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96 i 72/13), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/13-01/07, urbroj: 5030115/1-13-08 od 17. srpnja 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

GORDAN MARKOTIĆ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Srbiji, sa sjedištem u Beogradu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2013. godine.

Klasa: 018-07/13-02/32

Urbroj: 71-05-03/1– 13-2

Zagreb, 19. srpnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

97 26.07.2013 Odluka o postavljanju Gordana Markotića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Srbiji, sa sjedištem u Beogradu 97 26.07.2013 Odluka o postavljanju Gordana Markotića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Srbiji, sa sjedištem u Beogradu