Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 104/2013 (14.8.2013.), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

2353

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada), kao poslodavac

i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH

Sindikat policije Hrvatske

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

zaključili su dana 3. kolovoza 2013. godine sljedeći

DODATAK I.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Sukladno načelu poštivanja zakonitosti i dosljedne provedbe propisa s područja uređenja plaća u javnom sektoru, Vlada Republike Hrvatske obvezuje se osigurati usklađivanje plaća zaposlenih u državnim i javnim službama, agencijama i ustanovama s propisima kojima se uređuje raspon i visina koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta.

Članak 2.

Članak 50. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike neće se primjenjivati u 2013. godini.

Članak 3.

Visina dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj iz članka 55. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iznosit će 150 kuna u 2013. godini.

Članak 4.

Visina terenskog dodatka iz članka 56. stavka 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iznosit će 150 kuna u 2013. godini.

Članak 5.

Osnovica za isplatu jubilarnih nagrada iz članka 62. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iznosi 500 kuna u 2013. godini, a primjenjuje se od dana sklapanja kolektivnog ugovora.

Članak 6.

Članak 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike neće se primjenjivati u 2013. godini.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sastavljen je u pet izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi dva primjerka.

Članak 8.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će za vrijeme trajanja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, svake godine prije donošenja Državnog proračuna ponovno pregovarati o materijalnim pravima koja su ovim Dodatkom ograničena.

Članak 9.

Ovaj Ugovor primjenjuje se od 1. kolovoza 2013. godine.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar rada i mirovinskoga sustava i namještenika Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

ZA SINDIKATE

Sindikat državnih i lokalnih službenika

Boris Pleša, predsjednik, v. r.

Sindikat policije Hrvatske

Dubravko Jagić, predsjednik, v. r.

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

Zdravko Lončar, predsjednik, v. r.