Uredba o izmjeni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

NN 114/2013 (12.9.2013.), Uredba o izmjeni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

114 12.09.2013 Uredba o izmjeni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2470

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Članak 1.

U Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, broj 93/2013), u članku 24. stavku 3. znak: »≥« zamjenjuje se znakom: »≤«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/105

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 12. rujna 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.