Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina

NN 115/2013 (13.9.2013.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2496

Uvidom u »Narodne novine« broj 99 od 31. srpnja 2013. godine utvrđena je pogreška u objavljenom Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

U članku 2. umjesto teksta: »Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (»Narodne novine« broj 56/08.)«, treba stajati tekst: »Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Prilog I. programa stručnog ispita koji je bio sastavni dio Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (»Narodne novine« broj 56/08)«.

Klasa: 011-01/13-01/229

Urbroj: 526-04-01-01-01/4-13-5

Zagreb, 30. kolovoza 2013.

Ministar gospodarstva

Ivan Vrdoljak, v. r.