Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

NN 136/2013 (13.11.2013.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

HRVATSKI SABOR

2943

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 94 od 22. srpnja 2013. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

U članku 4. u izmijenjenom članku 6. stavcima 3., 4., 5. i 6. umjesto riječi: »znatan« treba stajati riječ: »značajan«.

U članku 28. u izmijenjenom članku 64. stavku 4. umjesto riječi: »status« treba stajati riječ: »statut«.

U članku 34. u izmijenjenom članku 77. stavku 3. podstavku 2. umjesto riječi: »znatan« treba stajati riječ: »značajan«.

Klasa: 008-02/13-02/20

Zagreb, 6. studenoga 2013.

Tajnik

Hrvatskoga sabora

Slaven Hojski, dipl. iur., v. r.