Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku

NN 153/2013 (18.12.2013.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3228

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke 11. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/05, urbroj: 5030115/1-13-11 od 5. prosinca 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADIMIR DROBNJAK, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik – stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Jamajci, sa sjedištem u New Yorku.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/13-02/45

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 11. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.