Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 158/2013 (27.12.2013.), Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

3322

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), a u svezi s člankom 49. stavkom 4. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2013. godine donijela

METODOLOGIJU
ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

158 27.12.2013 Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom