Pravilnik o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima

NN 9/2014 (24.1.2014.), Pravilnik o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima

9 24.01.2014 Pravilnik o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

173

Na temelju odredbe članka 38. st. 2. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« br. 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11) i članka 85. st. 4. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« br. 115/13), Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici održanoj 19. listopada 2013. godine donio je

PRAVILNIK

O TROŠKOVIMA U POSTUPKU IZDAVANJA SUGLASNOSTI U VEZI OSNIVANJA I PROMJENA U ODVJETNIČKIM DRUŠTVIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se troškovi u postupku izdavanja prethodne suglasnosti o sukladnosti ugovora o osnivanju odvjetničkog društva sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore u skladu s člankom 31. Zakona o odvjetništvu, kao i troškovi izdavanja prethodne suglasnosti za upis promjena koje se tiču odvjetničkog društva u sudski registar.

Članak 2.

U postupku izdavanja prethodne suglasnosti o sukladnosti ugovora o osnivanju odvjetničkog društva sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore, kao i u postupku izdavanja prethodne suglasnosti za upis promjena koje se tiču odvjetničkog društva u sudski registar, plaća se naknada Hrvatskoj odvjetničkoj komori.

Iznos naknade za provođenje postupka izdavanja prethodne suglasnosti uplaćuje se u korist računa Hrvatske odvjetničke komore.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade je odvjetničko društvo – podnositelj zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti dokaz o plaćenoj naknadi u smislu čl. 2. ovog Pravilnika.

Članak 4.

U postupku izdavanja prethodne suglasnosti o sukladnosti ugovora o osnivanju odvjetničkog društva sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore, plaća se naknada u iznosu od 500,00 kn (slovima: petstokuna).

U postupku izdavanja prethodne suglasnosti za upis promjena koje se tiču odvjetničkog društva u sudski registar, plaća se naknada u iznosu od 300,00 kn (slovima: tristokuna).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 8150/2013

Predsjednik
Hrvatske odvjetničke komore
Robert Travaš, v. r.