Pravilnik o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava

NN 9/2014 (24.1.2014.), Pravilnik o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

174

Na temelju odredbe članka 38. st. 2. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« br. 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11) i članka 86. st. 3. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« br. 115/13), Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici održanoj 19. listopada 2013. godine donio je

PRAVILNIK

O TROŠKOVIMA U POSTUPKU EVIDENTIRANJA PODRUŽNICA STRANIH ODVJETNIČKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se troškovi u postupku evidentiranja osnivanja podružnica koje osnivaju odvjetnička društva sa sjedištem na području države koja je članice Europske unije ili Svjetske trgovinske organizacije (dalje: podružnice stranih društava) u Imenik podružnica stranih društava koji vodi Hrvatska odvjetnička komora (dalje: Imenik), u skladu s člankom 27.a. Zakona o odvjetništvu, kao i troškovi evidentiranja promjena koje se odnose na podružnice stranih društava, te troškovi izdavanja izvadaka iz odgovarajućih evidencija.

Članak 2.

U postupku evidentiranja osnivanja podružnica stranih društava, kao i prilikom evidentiranja promjena koje se odnose na podružnice upisane u Imenik, te za izdavanje izvatka iz Imenika, plaća se naknada Hrvatskoj odvjetničkoj komori.

Iznos naknade za evidentiranje, odnosno evidentiranje promjene u Imeniku, kao i za izdavanje izvatka iz Imenika, uplaćuje se u korist računa Hrvatske odvjetničke komore.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade je podnositelj zahtjeva za upis u Imenik, odnosno podnositelj zahtjeva za izdavanje izvatka iz Imenika.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti dokaz o plaćenoj naknadi u smislu čl. 2. ovog Pravilnika.

Članak 4.

Za evidentiranje osnivanja podružnica stranih društava, plaća se naknada u iznosu od 5.000 eura, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Za evidentiranje upisa promjena koje se odnose na podružnicu, plaća se naknada u iznosu od 500 eura, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Za izdavanje izvadaka iz Imenika, kopija, prijepisa, potvrda ili pisanih obavijesti koje se odnose na podružnice stranih društava plaća se naknada u iznosu od 250 eura, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 8150/2013.

Predsjednik

Hrvatske odvjetničke komore

Robert Travaš, v. r.