Rješenje o razrješenju voditeljice Zajedničkog odbora za sukcesiju diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ

NN 32/2014 (12.3.2014.), Rješenje o razrješenju voditeljice Zajedničkog odbora za sukcesiju diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

575

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 5. Aneksa B Ugovora o pitanjima sukcesije (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU VODITELJICE ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA SUKCESIJU DIPLOMATSKO-

-KONZULARNE IMOVINE BIVŠE SFRJ

Razrješuje se dr. sc. VESNA CVJETKOVIĆ dužnosti voditeljice Zajedničkog odbora za sukcesiju diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

Klasa: 080-02/14-02/42

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.