Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za uništavanje oduzetih droga

NN 32/2014 (12.3.2014.), Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za uništavanje oduzetih droga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

578

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 51.a stavka 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/2001, 87/2002, 163/2003, 141/2004, 40/2007, 149/2009 i 84/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA UNIŠTAVANJE ODUZETIH DROGA

Imenuje se HRVOJE BOŽIĆ članom Povjerenstva za uništavanje oduzetih droga, kao predstavnik ministarstva nadležnog za pravosuđe.

Klasa: 080-02/14-01/59

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.