Ispravak Pravilnika o gospodarenju otpadom električnom i elektroničkom opremom

NN 48/2014 (17.4.2014.), Ispravak Pravilnika o gospodarenju otpadom električnom i elektroničkom opremom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

941

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 42 od 2. travnja 2014. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNOM ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OPREMOM

U Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, br. 42/14) potreban je sljedeći ispravak:

U članku 4. stavku 5. formula za prosječnu masu EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine umjesto:

»

«

treba izgledati:

»

«

Klasa: 351-01/13-04/80

Urbroj: 517-01-14-22

Zagreb, 15. travnja 2014.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.

48 17.04.2014 Ispravak Pravilnika o gospodarenju otpadom električnom i elektroničkom opremom