Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Splitsko-dalmatinske županije

NN 90/2014 (25.7.2014.), Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Splitsko-dalmatinske županije

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1828

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/2004 i 82/2007), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet na području Splitsko-dalmatinske županije razvrstavaju se u:

1. Luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku:

1) luka Split

2. Luke županijskog značaja:

1) luka Supetar – teretna luka

2) luka Stari Grad – teretna luka

3) luka Drvenik – putnička luka

4) luka Hvar – putnička luka

5) luka Sućuraj – putnička luka

6) luka Vis – putnička luka

3. Luke lokalnog značaja:

1) luka Arbanija

2) luka Baška Voda

3) luka Bobovišća

4) luka Bol

5) luka Brela – Soline

6) luka Drvenik Mali

7) luka Drvenik Veli

8) luka Dugi Rat

9) luka Gradac

10 luka Igrane

11) luka Jelsa

12) luka Kaštel Gomilica

13) luka Kaštel Kambelovac

14) luka Kaštel Lukšić

15) luka Kaštel Stari

16) luka Kaštel Sućurac

17) luka Komiža

18) luka Krilo Jesenice

19) luka Makarska

20) luka Marina

21) luka Maslinica

22) luka Milna

23) luka Mimice

24) luka Mirca

25) luka Nečujam

26) luka Omiš

27) luka Omiš – ušće Cetine

28) luka Pisak

29) luka Podgora

30) luka Postira

31) luka Povlja

32) luka Pučišća

33) luka Rogač

34) luka Seget Donji

35) luka Slatine

36) luka Splitska

37) luka Stobreč

38) luka Stomorska

39) luka Sumartin

40) luka Sutivan

41) luka Trogir

42) luka Tučepi

43) luka Vinišće

44) luka Vira

45) luka Vranjic

46) luka Vrboska

47) luka Zaostrog

48) luka Živogošće – Porat.

II.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije splitsko-dalmatinske (»Narodne novine« broj: 102/1996, 37/1998, 3/2002 i 112/2003).

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/14-03/04

Urbroj: 530-03-1-14-3

Zagreb, 14. srpnja 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.