Ispravak Zakona o zaštiti na radu

NN 118/2014 (3.10.2014.), Ispravak Zakona o zaštiti na radu

HRVATSKI SABOR

2233

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o zaštiti na radu koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 71 od 11. lipnja 2014. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

U članku 83. stavku 1. umjesto riječi: »Zakon« treba stajati riječ: »Zavod«.

U članku 95. stavku 1. podstavku 1. umjesto brojke: »7« treba stajati brojka: »8«.

U članku 96. stavku 1. podstavku 4. umjesto brojke: »2« treba stajati brojka: »5«.

Klasa: 011-03/14-01/03

Zagreb, 1. listopada 2014.

Tajnik

Hrvatskoga sabora

Slaven Hojski, dipl. iur., v. r.