Uredba o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

NN 147/2014 (12.12.2014.), Uredba o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2758

Na temelju članka 17. stavka 1., a u vezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, br. 107/2003 i 144/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON

Članak 1.

U Uredbi o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (»Narodne novine«, broj 114/2014), u članku 8. stavku 1. mijenja se tablica tako da glasi:

»

Oznaka vrste vozila (kategorija)

Vrijednost korektivnog koeficijenta (k0)
koji se odnosi na godišnje prijeđeni broj kilometara (lv)

lv < 10.000

10.000 ≤ lv ≤ 20.000

20.000 < lv

M1

1

1,5

2

N1

1,0

L1, L2

L3, L4, L5

L6, L7

T

RS

M2, M3

N2, N3

«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 2. mijenja se tablica tako da glasi:

»

Radni obujam motora [cm3]

(V)

Ottov motor (2T,
4T) Wankelov motor

V < 1.600

1.600 ≤ V ≤ 2.200

2.200 < V

Dieselov motor

V < 2.000

2.000 ≤ V ≤ 2.500

2.500 < V

K2

1

1,3

1,8

«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 1. mijenja se tablica tako da glasi:

»

Emisija CO2 [g/km] (e)

Kk

e ≤ 90

0,5

90 < e ≤ 100

0,7

100 < e ≤ 110

0,9

110 < e ≤ 120

1

120 < e ≤ 130

1,1

130 < e ≤ 140

1,3

140 < e ≤ 160

1,6

160 < e ≤ 180

2

180 < e ≤ 200

2,5

200 < e ≤ 225

3,5

225 < e ≤ 250

5

250 < e ≤ 300

8

e > 300

15

«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 2. mijenja se tablica tako da glasi:

»

Radni obujam motora (V)

K2

benzin, dizel, plin

Elektromotor, hibridni pogon,
Alternativna pogonska goriva

V ≤ 50 cm3

0,80

1,0

50 < V ≤ 250 cm3

0,85

250 < V ≤ 750 cm3

0,90

750 < V ≤ 1.400 cm3

0,95

1.400 < V ≤ 2.000 cm3

1,00

2.000 < V ≤ 4.000 cm3

1,20

4.000 < V ≤ 8.000 cm3

1,40

8.000 < V ≤ 12.000 cm3

1,60

12.000 < V ≤ 16.000 cm3

1,80

V > 16.000 cm3

2,00

«.

U stavku 3. mijenja se tablica tako da glasi:

»

Starost vozila (sv)

K3

sv ≤ 5 godina

0,90

5 < sv ≤ 8 godina

0,95

8 < sv ≤ 10 godina

1,00

10 < sv ≤ 15 godina

1,10

15 < sv ≤ 20 godina

1,20

20 < sv ≤ 30 godina

1,40

sv > 30 godina

1,60

iznad 30 godina (»oldtimer«) uz važeću identifikacijsku ispravu starodobnog vozila koju izdaje mjerodavna udruga sukladno posebnom propisu

                         0,5 

«.

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/14-03/127

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 11. prosinca 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

147 12.12.2014 Uredba o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon 147 12.12.2014 Uredba o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon 147 12.12.2014 Uredba o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon 147 12.12.2014 Uredba o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon